Gemeentelijke instellingen

Home » Gemeentelijke instellingen

Gemeentelijke instellingen stellen steeds hogere eisen aan ‘hun ambtenaren’. Zij hebben politieke en ambtelijke verantwoordelijkheden en om die reden zijn goede communicatieve vaardigheden van groot belang. In de praktische training van To Be Me Training & Coaching worden deze vaardigheden aangeleerd, dan wel aangescherpt.

Lees meer over de praktische invulling van de training