Personal Coaching

Home » Personal Coaching

Coaching is persoonlijke begeleiding.

Een coach is iemand die zegt wat je allang weet, dat je (misschien) (nog) niet wil horen. Alles zit in jezelf en je onderbewustzijn weet alles al. Als je niet luistert naar je eigen gevoel, kom je er niet/nooit.

Een coach ondersteunt je om naar jezelf te kijken. Wat je gelukkig maakt en je persoonlijk doel te zien. Het is belangrijk om de juiste balans te hebben. Door coaching wordt een bewustwordingsproces in gang gezet, waardoor barrières worden weggenomen die je blokkeren of negatief kunnen stemmen. Een goede coach laat je gerichte stappen zetten… op weg naar je eigen kracht en geluk.

Door coaching wordt je geconfronteerd met je eigen gedrag, waarden en overtuigingen. Je wordt geprikkeld en uitgedaagd. Hierdoor behaal je het beste resultaat. De coach vertelt je niet wat je kunt doen, maar stelt de juiste vragen en zet denkprocessen in gang. Daardoor komt de verandering uit jezelf en is het resultaat effectiever. Het geeft je meer inzichten in eigen communicatie en die van een ander. Geeft je mogelijkheden anders om te gaan met situaties. Het opruimen van je angst en verdriet.

Zelfvertrouwen, jezelf zijn en in je eigen kracht; is belangrijk voor je identiteit en eigen persoonlijkheid.

De coach zorgt dat de gewenste kwaliteiten in jezelf naar boven komen. Je bewustwording wordt in gang gezet en eventuele belemmeringen of beperkingen worden hierdoor losgelaten. We werken samen aan het vergroten van je zelfvertrouwen en overtuiging, zodat je weer in balans bent.

Coaching geeft je energie, rust en zelfvertrouwen waardoor je weer gelukkig bent. Sterker nog, het geeft ook inzicht in hoe je dit kunt behouden. Ik geef je je persoonlijke tools, waar de rest van je leven kracht uit kunt halen en jezelf kunt blijven.

Coaching is investeren in jezelf! Ofwel een levenscadeau!

origin_3803641352