Personal Coaching

Home » Personal Coaching

Coaching is persoonlijke begeleiding.

Een coach is iemand die zegt wat je allang wist, dat je (misschien) (nog) niet wil horen. Alles zit in jezelf en je onderbewustzijn weet alles al. Als je niet luistert naar je eigen gevoel, kom je er niet/nooit.

Een coach ondersteunt je om naar jezelf te kijken. Wat je gelukkig maakt en je persoonlijk doel te zien. Het is belangrijk om de juiste balans te hebben. Door coaching wordt een bewustwordingsproces in gang gezet, waardoor barrières worden weggenomen die je blokkeren of negatief kunnen stemmen.

Door coaching wordt je geconfronteerd met je eigen gedrag, waarden en overtuigingen. Je wordt geprikkeld en uitgedaagd. Hierdoor behaal je het beste resultaat. De coach vertelt je niet wat je kunt doen, maar stelt de juiste vragen en zet denkprocessen in gang. Daardoor komt de verandering uit jezelf en is het resultaat effectiever. Het geeft je meer inzichten in eigen communicatie en die van een ander. Geeft je mogelijkheden anders om te gaan met situaties. Het opruimen van je angst en verdriet.

Zelfvertrouwen is belangrijk voor je identiteit.

De coach zorgt dat de gewenste kwaliteiten in jezelf naar boven komen. Je bewustwording wordt in gang gezet en eventuele belemmeringen of beperkingen worden hierdoor losgelaten. We werken samen aan het vergroten van je zelfvertrouwen en overtuiging, zodat je weer in balans bent.

Coaching geeft je energie, rust en zelfvertrouwen waardoor je weer gelukkig bent. Sterker nog, het geeft ook inzicht in hoe je dit kunt behouden.

Coaching is investeren in jezelf!

origin_3803641352